Reguli de conduita

 

Posesorii certificatelor de conducători de ambarcaţiuni de agrement care doresc să efectueze activităţi de agrement nautic comercial, pentru transportul unui număr de maxim 12 persoane, pe lângă certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement corespunzător zonei de agrement nautic/sectorului de apă navigabilă, destinat agrementului, trebuie să efectueze un curs de specializare printr-o formă de pregătire aprobată, pentru atingerea competenţelor necesare organizării şi desfăşurării activităţii de agrement comercial în condiţii de siguranţă.

Persoanele care promovează cursul de specializare vor fi supuse unei evaluări de către ANR în vedere emiterii certificatului de atestare. Certificatul de atestare se eliberează pentru o perioadă de 5 ani şi va fi vizat anual.

ÎNDATORIRILE PERSOANELOR AFLATE LA BORD

Orice alte persoane aflate la bordul unei nave trebuie să se conformeze ordinelor ce le sunt date de către conducătorul navei în interesul siguranţei navigaţiei sau ordinei la bord.

Toate persoanele aflate la bordul ambarcaţiunii de agrement se vor conforma ordinelor ce le sunt date de către conducătorul ambarcaţiunii în interesul siguranţei navigaţiei sau ordinei la bord.

Personalul de conducere al ambarcaţiunii trebuie să ia toate măsurile de precauţie pe care le impun îndatoririle generale de vigilenţă şi practica profesională curentă pentru a evita punerea în pericol a vieţii persoanelor de la bord precum şi de a crea piedici navigaţiei.
Personalul de conducere al ambarcaţiunii va purta în mod obligatoriu veste de salvare.
Toţi pasagerii de la bordul ambarcaţiunii vor purta în mod obligatoriu veste de salvare.
Răspunderea pentru neportul vestei de salvare de către pasageri revine conducătorului ambarcaţiunii.

În nici un caz nu se va permite pasagerilor să conducă ambarcaţiunea.

Cerinţe de siguranţă pentru protecţia pasagerilor

Înainte de îmbarcarea pasagerilor la bordul ambarcaţiunii, conducătorul de ambarcaţiune va face o scurtă prezentare a navei şi un scurt instructaj cu pasagerii privind condiţiile de siguranţă ale transportului de pasageri, precum şi regulile şi obligaţiile pe care le au din punct de vedere al prevenirii accidentelor. Aceste obligaţii trebuie scrise şi afişate la loc vizibil.
Se va urmări cu atenţie ca toţi pasagerii să respecte instrucţiunile specifice.
Conducătorul de ambarcaţiune de agrement are responsabilităţi din punct de vedere al siguranţei ambarcaţiunii, pasagerilor de la bordul acesteia precum şi din punct de vedere al siguranţei navigaţiei din zona în care navigă.

Instrucţiunile pentru pasageri vor cuprinde, cel puţin, următoarele:
• Înainte de îmbarcarea în ambarcaţiunea de agrement, toate persoanele vor îmbrăca vesta de salvare. Conducătorul ambarcaţiunii va verifica îndeplinirea acestei cerinţe de către fiecare pasager precum şi dacă aceştia au îmbrăcat corect vesta de salvare;
• La plecarea sau la sosirea ambarcaţiunii nu vă ridicaţi de pe locuri pentru a nu împiedica manevrele de plecare/acostare şi legare!;
• Nu ţineţi de vorbă, în timpul manevrelor, personalul care execută manevre cu ambarcaţiunea!;
• Coborârea persoanelor din ambarcaţiune trebuie să se facă încet, fără grabă şi cu atenţie sprijinindu-se tot timpul de balustrade;
• Este interzis persoanelor transportate cu ambarcaţiunea de a se prinde de corpul navei la care acostează sau de la care pleacă ambarcaţiunea;
• Supravegheaţi copiii, ţineţi-i întotdeauna lângă dumneavoastră!;
• În timpul marşului nu aruncaţi peste bord ţigări aprinse sau chibrituri aprinse!;
• Nu vă aplecaţi peste bord deoarece există pericolul de cădere în apă!;
• În cazul când observaţi pe cineva căzând în apă, aruncaţi primul colac de salvare cât mai aproape de cel căzut în apă şi daţi imediat alarmă „OM LA APĂ” astfel ca să fiţi auzit de personalul care conduce ambarcaţiunea;
• La ambarcare sau debarcare nu aglomeraţi schela de coborâre;
• Evitaţi aglomerarea în bordul în care se acostează;
• În timpul marşului rămâneţi aşezaţi pe locurile care v-au fost repartizate;
• La trecerea prin bazinele de petrol se va avea grijă ca pasagerii să nu fumeze.
Aceste prevederi nu sunt limitative, conducătorul ambarcaţiunii putându-le completa şi cu alte măsuri specifice, după caz.